Skip to main content

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen

Tarjoan monipuolisia työhyvinvointipalveluja yksilöiden ja työyhteisöjen ammatillisen, psyykkisen ja sosiaalisen tasapainotilan saavuttamiseksi ja vahvistamiseksi.


Tarjoan työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisen ratkaisuja ennaltaehkäisevien, korjaavien ja tukea antavien palvelukokonaisuuksien keinoin. Työotteeni ei tyydy ainoastaan haastavien tilanteiden purkuun, vaan tuen konkreettista pysyvää muutosta ja maksimaalisen potentiaalin valjastamista organisaatioissa hyötykäyttöön. Mielekkäintä mielestäni on vahvistaa työyhteisön jäsenten toimivia voimavaroja ja vahvuuksia, jolloin puitteet ratkaisukeskeiselle myönteiselle työskentely-ympäristölle rakentuvat ongelmakeskeisyyden sijaan.

Henkilöstön työkykyyn panostaminen kannattaa. Lisäpanostuksilla muun muassa sairauspoissaolot ja ennenaikainen eläköityminen tutkitusti vähenee. Työhyvinvoinnin vahvistaminen ajoissa säästää voimavaroja mielekkääseen ja myönteiseen tekemiseen.

Monipuolisen koulutuksen ja kokemuksen ansiosta omaan vahvat valmiudet vastata yksilöllisiin työn arvioinnin ja kehittämisen haasteisiin toisistaan hyvin erilaisissakin ympäristöissä.

Työnohjauksen tehtävänä on tukea, valmentaa ja sparrata ohjattavia työyhteisöön liittyvissä ajankohtaisissa haasteissa.

Organisaatiotasolla työnohjauksella voidaan esimerkiksi selkeyttää organisaation tavoitteita ja parantaa tuloksellisuutta. Yksilötasolla työnohjauksella voidaan edistää henkistä hyvinvointia, yhteistyövalmiuksia, ammatillista kasvua sekä selkeyttää työrooleja.

Työskentely tapahtuu ohjattavan ehdoilla yksilö- tai ryhmämuotoisesti ennalta sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Suunnittelen ja toteutan kanssasi myös erilaisia työhyvinvointia ja –kykyä tukevia teemaryhmiä ja –päiviä.

KYSY LISÄÄ