Skip to main content

On täysin normaalia, että ihmiset kohtaavat elämässään haasteita ja pulmallisia tilanteita.

Käänny puoleemme kun tarvitset ulkopuolista ihmistä pohtimaan kanssasi elämäsi tapahtumia, sekä ohjausta saavuttaaksesi haluamasi muutoksen.

Vaikuttava psykoterapiapalvelu tähtää mielenterveyteen kohdistuvan ongelman tai häiriön poistamiseen. Konkreettisen taitoja ja vahvuuksia tukevan ohjauksen keinoin mielen hyvinvointi ja toimintakyky lisääntyy. Vahvistamme valmiuksiasi selviytyä elämäsi haasteista tässä ja nyt.

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on psyykkisen ongelman tai häiriön poistamiseen tai lievittämiseen tähtäävää ammatillista toimintaa, joka pyrkii mielen hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn lisäämiseen. Terapia on tavoitteellista, oivallusten kautta tapahtuvaa toimintaa, jonka sisällön Sinä itse käsikirjoitat.

Psykoterapia on vaikuttava hoitomuoto. Tutkimusten mukaan se tuottaa tavallisesti vähintään yhtä hyviä tuloksia kuin lääkehoito. Lisäksi psykoterapia auttaa toipumista oireilusta, parantaa toimintakykyä ja antaa asiakkaalle valmiuksia selviytyä myöhemmistä ongelmista. Psykoterapiaa voidaan käyttää myös yhdistettynä lääkehoitoon.

Milloin psykoterapiaan?

Psykoterapialle voidaan asettaa monenlaisia tavoitteita. Liian pientä tai suurta ongelmaa ei terapian näkökulmasta ole olemassakaan. Tavoitteena voi olla psyykkisen oireilun, kuten ahdistuneisuuden, pelkojen, masentuneisuuden, itsetunto-ongelmien tai univaikeuksien, poisto tai lievittäminen tai psyykkisten valmiuksien vahvistaminen. Tavoitteena voi olla myös oman itsensä kehittäminen, uusien näkökulmien löytäminen arjen haasteisiin tai tuen saaminen elämän eri osa-alueisiin kohdistuvien muutosten läpiviemiseksi.

Mitä psykoterapia maksaa?

Kela maksaa kuntoutuspsykoterapia-asiakkaan puolesta osan psykoterapeutin palkkiosta, 57,60 euroa/45min. Kuntoutuspsykoterapia-asiakas tarvitsee päästäkseen KELA:n korvattavuuden piiriin lääkärin diagnoosin, sitä seuraavan vähintään kolme kuukautta kestävän, vähintään kaksi tapaamista sisältävän hoitosuhteen psykiatrin kanssa, jonka jälkeen psykiatri tekee arvioinnin psykoterapian tarpeesta (B-lausunto).

Lausunnon saamisen jälkeen voit hakea Kelalta tukea 1-3 vuoden kuntoutuspsykoterapiaan työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi, vuodeksi kerrallaan Lue lisää kuntotusterapiasta Kelan sivuilta http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia. Autamme Sinua kaikissa psykoterapiaan liittyvissä kysymyksissä.

Psykoterapian kesto?

Psykoterapiaprosessi kestää muutamasta käyntikerrasta muutaman vuoden kestäviin hoitosuhteisiin. Useimmiten psykoterapialle asetetut tavoitteet ovat ratkaistavissa lyhytkestoisessa terapiassa.

Mikä on psykoterapeutti?

Psykoterapeutti on mielenterveyden häiriöiden hoitokokemuksen ja soveltuvan peruskoulutuksensa lisäksi 3-6 vuoden psykoterapeuttikoulutuksen läpikäynyt terveydenhuollon ammattilainen. Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto (Valvira) myöntää psykoterapeutin suojatun ammattinimikkeen käyttöoikeuden sekä ylläpitää valvontatehtävien hoitamiseksi keskusrekisteriä laillistetuista psykoterapeuteista. Psykoterapeutilla ei ole psykiatrin tavoin oikeutta tehdä lääketieteellisiä diagnooseja tai määrätä lääkkeitä. Psykoterapeutti voi olla pohjakoulutukseltaan myös psykologi. Ihmisen käyttäytymistä, ajattelua ja tunne-elämää tutkiva psykologi ei ilman psykoterapeutin lisäkoulutusta voi tarjota Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa.